Stikkrenne  på Nessveien skal skiftes og veien  blir stengt fra kl. 16.00. Arbeidet vil pågå utover kvelden/natten.
Omkjøring via Bakkan (eldreboligene/Lavangsheimen).

 

Teknisk etat