Formannskapets innstilling til budsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025, og forslag til gebyrregulativ for 2022 - er i henhold til kommuneloven lagt ut til offentlig gjennomsyn. Du kan lese dokumentene her, eller i papirformat på Servicebygget.

Formannskapets innstillinger til:

Formannskapets innstilling -Valgte driftstiltak.pdf

Formannskapets innstilling til Bud. 2022 - 2025, valgte og ikke valgte tiltak.pdf

Formannskapets innstilling til budsjett 2022-2025. drift og investering

Formannskapets forslag til budsjett - økonomiplan for 2022-2025  - KOMMENTARDEL.pdf

Gebyr og avgifter 2022.pdf

Denne kunngjøringen skjer i h.h.t. kommunelovens §14-3,4. ledd. Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til servicekontoret innen 15.12.2021 post@lavangen.kommune.no 
Budsjettet blir behandlet i kommunestyrets møte 16.12.21.

(Artikkelen publisert 01.12.2021 kl 08.50 - kommentardelen er kommet inn etterpå)