Elever med samisk bakgrunn har lovfestet rett til samisk språkopplæring i grunn- og videregående skole uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som er de tre offisielle samiske språkene i Norge.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om den lovfestede retten til samisk språkopplæring. Vi ser på fagplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samiskopplæringen. Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret.

Seminaret går på kveldstid, den 11.mars.2021 kl.19:00 - 20:30, digitalt på Teams. 

 

Program

  • Velkommen til nettseminar om retten til samiskopplæring ved Katharine Jakola, ass. oppvekst og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Retten til samiskopplæring ved Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Fagplaner og undervisningstimer i samiskopplæringen ved Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Hvordan iverksette og organisere retten til samiskopplæring? ved Margareth Halle, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
  • Fjernundervisning og hospitering/språkopphold i samiskopplæringen ved Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Det blir satt av 30 min til spørsmål på slutten av seminaret.

Praktisk informasjon

Legg merke til at nettseminaret går på kveldstid. Det vil bli holdt på Teams og det vil bli sendt ut lenke til alle påmeldte et par dager i forveien. 

Påmelding, program og informasjon: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/konferanse/2021/03/nettseminar-for-foresatte---retten-til-samiskopplaring-i-hele-landet/