Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene.
Dato: 9.februar. 2022
Tid: 19:00 - 21:00

Nettseminaret går på kveldstid og det vil bli sendt ut link til alle påmeldte dagen i forveien.
Påmelding senest 7.februar.2022 ved å klikke her.
 
Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji bovde váhnemiid neahttaseminárii - vuoigatvuođat sámi oahpahussii olggobealde sámi váldoguovlluid.
Beaivi: guovvamánu 9. beaivvi 2022
Goas: 19:00 - 21:00

Fuomáš! Neahttaseminára lea eahkes ja liŋka sáddejuvvo beaivvi ovdal buohkaide geat leat dieđihan seminárii.Dieđihanáigemearri: guovvamánu 07. beaivvi 2022. Dieđihat iežat dáš .