MANDAG            10.00 – 14.00
     TIRSDAG            10.00 – 14.00

     TORSDAG           10.00 – 14.00 

Utenom dette kan det gjøres timeavtaler.
Du når uansett NAV på tlf. 55 55 33 33 eler på www.nav.no

 

NAV