Norske pass kom i en ny versjon oktober 2020 og nasjonale ID-kort kom 30. november 2020. 

Bakgrunn for nye pass og nasjonale ID-kort er at samfunnet har behov for at innbyggere har en sikker og effektiv måte å dokumentere sin identitet på. Det er med på å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidskriminalitet, menneskehandel og terror. 

 

Pass

Har du pass som er gyldig?  Da har du et godt og sikkert reisedokument, og du trenger ikke søke om nytt pass enda.  


Nasjonalt ID-kort
Norske statsborgere kan søke om ID-kort, og det er frivillig. 
Det nasjonale ID-kortet er et identitetsbevis som innbyggere kan bruke når det er behov for å legitimere seg.  Det er et like sikkert identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. 

 

Nasjonalt ID-kort finnes i to typer: 
-nasjonalt ID-kort med reiserett
-nasjonalt ID-kort uten reiserett

Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon og som et reisedokument når du skal reise til EØS-land og Sveits. 
ID-kort uten reiserett er et identitetsbevis som innbyggere kan bruke når det er behov for å legitimere seg. 
Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett, eller som ikke ønsker ID-kort med reiserett, kan søke om ID-kort uten reiserett. 

 

 
 
Politiet