Nye tiltak og anbefalinger

 

Man vil redusere sosial kontakt i samfunnet, redusere antall nærkontakter for å begrense smittespredning. Dette er viktig for å unngå et overbelastet helsevesen og dermed sikre at alle kan få nødvendig helsehjelp.

Her finner du alle de nye tiltak og anbefalinger: Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

Råd og anbefalinger knyttet til sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme utover egen husstand. Man kan inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.
 • Reduser antallet nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter og treningssenter

 • Det er ingen anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • For de over 20 år er det en antallsbegrensning på 20 personer. I tillegg anbefales det at voksne som trener innendørs, holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meters avstand ved høyintensiv trening.

Butikker og offentlig transport

 • Det skal benyttes munnbind i alle butikker der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.
 • Det skal benyttes munnbind på offentlig kommunikasjon slik som buss, taxi og ferge, der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes

Kommunale helse og omsorgstjenester

 • Ved besøk på sykehjem pålegges bruk av munnbind. Ved sykehjemmet føres det også besøkslogg.
 • Dersom du skal besøke sårbare personer, herunder mottakere av hjemmesykepleietjenester, bør det benyttes munnbind under besøket dersom god nok avstand ikke kan ivaretas

Testing

Dersom du har symptomer eller mistenker at du er smittet av covid-19, kan selvtest hentes ved hovedinngangen til Astafjordlegen i åpningstiden.

Ved positiv selvtest må du gå i isolasjon og kontakte Astafjordlegen påfølgende arbeidsdag. Positiv selvtest skal verifiseres med test hos Astafjordlegen. PCR test tas etter avtale med lege.

Kort oppsummert:

 • Er du uvaksinert bør du be om vaksine
 • Hold én meters avstand
 • Reduser antall nærkontakter
 • Test deg ved symptomer eller mistanke om smitte
 • Oppretthold god håndhygiene
 • Ikke gå på arbeid, skole, barnehage eller forsamlinger hvis du er syk.  

 

Oppdatert 8. desember klokken 1500.