Jeg vil derfor minne om de generelle smittevernreglene: Være nøye med håndhygiene og vær nøye hvis du hoster/ nyser. Hold deg hjemme når du er syk.
Jeg ber alle som er syke med luftveissymptomer om å unngå å besøke helseinstitusjoner, spesielt sykehjem.

 

Med vennlig hilsen

Lars A. Nesje
Interkommunal overlege