Naturlosen er en turkalender utarbeidet i samarbeid mellom medlemskommunene i Midtre-Hålogaland friluftsråd og lag og foreninger i de samme kommune. Turkalenderen gir informasjon om varierte friluftsaktiviteter i Ofoten og Sør-Troms gjennom hele året, og er et godt verktøy for bedret folkehelse.

Å holde seg i aktivitet er viktig for å opprettholde en god fysisk og psykisk helse. En kropp som er frisk og klar for hverdagens utfordringer bidrar både til styrket opplevelse av mestring og det reduserer stress.

Her kan du bla i  Naturlosen for 2020

Ønsker du å være turleder for en tur i 2021?
Ta kontakt med Birgitte Kalvatn i Midtre-Hålogaland friluftsråd tlf. 938 54 137 eller e-post: birgitte.kalvatn@narvik.kommune.no

 

Midtre-Hålogaland friluftsråd