BUDSJETT 2019 – ØKONOMIPLAN 2019-2022

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022,  og forslag til gebyrregulativ for 2019 - er i henhold til kommunelovens §§ 44.1 og 45.3  lagt ut til offentlig gjennomsyn. Du kan lese dokumentene her, eller i papirformat på Servicebygget.

Formannskapets innstillinger til:
Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022
Gebyr og avgifter 2019
Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022. Formannskapets valgte/ikke valgte driftstiltak

Punktliste

 

Denne kunngjøringen  skjer i h.h.t. forvaltningslovens § 37. Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til servicekontoret innen 12.12.18 post@lavangen.kommune.no 
Budsjettet blir behandlet i kommunestyrets møte 13.12.18.