Sålangt er det ikke påvist positiv covid-19 smitte i Lavangen etter at flere personer var i nærkontakt med smittet.  Det er nå 9 personer som sitter i smittekarantene.  Smittesituasjonen er således under kontroll.  Det anbefales nasjonalt ny test det 7. døgnet.  Vi vil derfor ha oversikt 22. mai om noen ble smittet.   

Ettersom vi ser spredte smittetilfeller i vårt nærområde er det viktig at hver og en forholder seg til gjeldende smittevernregler med avstand, god hånd og hostehygiene og lav terskel for å teste seg om man får symptomer som kan relateres til Covid-19.