Vil du være konfirmant i Lavangen kirke i 2018?  I år har vi påmelding til konfirmasjon på nett.  Ved å klikke på linken under, kommer du til påmeldingsskjema som fylles ut så godt som mulig.  Konfirmantlærer vil så ta videre kontakt med deg.

Konfirmasjonsundervisningen i Lavangen er i hovedsak ca to tirsdager i måneden fra 17.30-19.15 på skolen.  Det kommende konfirmasjonsåret vil en del av undervisningen også skje i Lavangen kirke.  Vi vil også samarbeide med Salangen menighet om noen temaer gjennom året. I oktober vil konfirmantene reise på en konfirmanttur til Tømmernes leirsted sammen med konfirmantene i Salangen. Over nyttår skal vi delta på Midtnatta i Bardufosshallen sammen med rundt 400 konfirmanter fra heleTroms.

Velkommen som konfirmant i Lavangen!

Mvh.  Stig Kaarstad, prostiprest i Indre Troms prosti

 

Påmelding