24. juni ble assisterende kommunelege i Astafjordlegen informert om at det foreligger positiv koronatest på en ung person fra Lavangen, men bosatt i Salangen. Smittekilden er et utested i Tromsø.

Smittesporing er pågående, men vi har allerede god oversikt. Foreløpig er en nærkontakt satt i karantene i Salangen, og fire personer er satt i ventekarantene (foreligger lav risiko for smitte, men kan ikke utelukkes) i påvente av svar på Covid-19 test.

Foreløpig foreligger ikke indikasjoner på videre smitte i Lavangen. Smittet person har selv fattet mistanke før retur til Salangen, og bidratt til å begrense muligheten for videre smitte mest mulig i tidlig fase.  

Kriseledelsen i Lavangen kommune vil oppfordre alle spesielt i  risikogruppene som ikke har fått vaksine, eller som kun har fått en vaksine til å utvise særlig varsomhet med å oppsøke steder med mye folk og økt risiko for smittespredning i sommer.

Alle oppfordres på det sterkeste til å overholde generelle smittevernråd gjennom sommeren slik at smittespredningen begrenses og flest mulig kan få en mest mulig normal sommer.

 

Kriseledelsen i Lavangen kommune

 

Slik bestiller du koronatest

Les mer på folkehelseinstiuttet FHI