Dersom du ønsker å følge møtet i planutvalget - klikk på linken her

Møtet ble ikke avholdt, da medlemmene ikke var beslutningsdyktig. Nytt møte blir 26. mai kl 09.00 - det vil også bli streamet.