Planutvalgsmøte som skulle ha vært i dag 29.01.20 blir utsatt til 05.02.20