Mange bønder i Norge har ikke søkt på tilskudd innen fristen. Fristen for å søke tilskudd er forlenget i opptil 14 dager. Foretak kan levere søknad om produksjon- og avløsertilskudd fram til og med 29. oktober 2018. Samtidig er det åpnet for at foretak som ikke søkte innen 15. mars kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober.

Les informasjon om dette hos Landbruksdirektoratet