Astafjord IKT, er ei interkommunal IKT- avdeling for K4 som omfatter Gratangen, Lavangen og Salangen kommune. Salangen kommune er vertskommune. Avdelingen er lokalisert til kommunehuset på Sjøvegan, og har ansvaret for driftsoppgaver ovenfor ca 750 brukere. Avdelingen vil fra høst 2017 bestått av to faste ansatte, en lærling og prosjektmedarbeidere.                 

 

Samarbeidskommunene i K4, som noen av de første kommunene i landet skal i gang med innføring av ny skybasert IKT plattform. Skill AS er valgt som leverandør av den nye plattformen. Les mer om prosjektet på https://www.skill.no/story/salangen/

 

Vi søker derfor etter prosjektleder i 100% stilling for 2 årig prosjekt fra høst 2017.  Søknadsfrist 31.07.2017       

Se utlysning her