Dette sikrer at vi har riktige opplysninger til de som ønsker å bli vaksinert og gjør at vi kan kalle inn mer effektivt.

Vi vil gjerne vite om du vil ta vaksinen eller ikke. Fyll ut dette skjema:

 Timebestililng - bilde.jpg

I skjemaet spør vi først om du ønsker å ta koronavaksinen. Du kan svare “ja” eller “nei” på dette. 

 

Hvis du svarer ja:

Da får du spørsmål om blant annet kontaktinformasjon, allergier og sykdommer osv.
Vi spør også om du kan møte opp på kort varsel.

Etter du har svart ja, havner du i kø. Når det er din aldersgruppe sin tur, vil du få sms når det er klart for å bestille time. 

 

Hvis du svarer nei:

Hvis du registrerer at du ikke vil ha vaksinen  mister du ikke muligheten til å få vaksine, men vi tar ikke kontakt med deg for å avtale time. 
Du kan når som helst endre mening og registrere at du ønsker å ta vaksinen ved å sende inn et nytt skjema. 

Det kan bli eventuelt bli aktuelt for oss å ta kontakt med deg på et senere tidspunkt for å følge opp. 

 

Du trenger ikke registrere deg hvis:

Du har allerede fått vaksinen eller har fått time for vaksinasjon.
Om du ikke har elektronisk ID. Da må du ta kontakt med vaksinekoordinator for å få avtalt time for vaksinasjon.

 

Dersom timen du får, ikke passer og må flyttes - ta kontakt!

Vaksinekoordinator Ingrid T. Lambertsen treffes på tlf. 959 67 346. Telefontid onsdager kl. 13.00-15.00.