Lavangen kommune ønsker renholdsvikarer. Kan du tenke deg å være renholdsvikar? Ta kontakt med Andreas Simonsen 917 87 520 eller Albert Pedersen 901 68 127