Kort om bygningen

Lagerbygningen består for det meste av lagerareal, men har eget verksteddel samt en basestasjon for Telenor som sistnevnte betaler leie for. Per i dag er det i tillegg 3 andre leietagere: Røkeneshamn maskin, Lavangen Byggindustri og Lavangen kommune.

Sistnevnte er selger og ønsker i fremtiden også å stå som leietaker for sine 341 kvm. En videre leieavtale forutsettes som del av salget.

Beliggenhet
Lageret ligger sentralt i Tennevoll sentrum ute på Nesset. Området er preget av industribygg

Adkomst
Avkjøring fra Tennevollvegen til Nesveien da får du lageret på høyre hånd etter 450 m. Bygget er flankert av Lavangen Byggindustri og Røkenesham maskin sine bygg. Like bortenfor ligger også Andbergs snekkerfabrikk.

Parkering
Det er parkering for flere biler på egen tomt

Tomt
Eget tomt skillet ut

 

For at potensiell kjøpers bud skal bli vurdert, må følgende kvalifikasjoner være oppfylt:

  • Kjøper må dokumentere en tilfredsstillende økonomi og soliditet
  • Kjøper må dokumentere at de har tilfredsstillende kompetanse innenfor drift av næringsvirksomhet slik det fremgår av offentligrettslige planer (arealplaner og reguleringsplaner m.v.)

Selger forbeholder seg uansett til å avvise ethvert bud som er under markedspris.

Selger ønsker også opsjon for tilbakekjøp ved videresalg.

 

Adresse:          Nesveien 48

Areal:              1680 kvm

Byggeår:         1978

Ta kontakt med næringsutvikler Christian Ekeland 950 73 988

Lagerbygg Nesset.JPG