Lavangen kommune ønsker å bidra til en fin og god markering av samefolkets dag den 6.februar 2019. På dagtid har skolen og barnehagen markering. Flaggheising på skolen kl. 10.00.

På ettermiddagen har kommunen forent lokale krefter til et arrangement i Lauvhallen fra kl 16:00 til 20:00. Her vil det bli salg av middag (bidos/kvitklubb), pølse med brød, kaffe og kaker. Det blir underholdning ved barnehagene, skolen og Lavangen skolemusikk. Det vil også bli utstilling av samiske kofter, tradisjonshåndverk laget av elever og førskolebarn, og det blir satt opp en liten lavvo i Lauvhallen. Lavangen får også besøk av Ágy fra Nordreisa i Nord-Troms som skriver sanger på både engelsk og samisk. Hun blander i tillegg også inn elementer av tradisjonell joik.

Program

* 16:00 Salg av middag.

* 17:00 Alle synger samefolkets sang.

* Barnehagene synger samiske sanger

* 1.-4.kl synger samiske sanger

* Korpset spiller

* 17:45 Pause med salg av kaffe, brus og kaker. Se på utstillingene.

* 18:30 Ordfører taler

* 18:45 Inger Tjikkom taler

* 19:00 Workshop med Lavangen skole og Ágy

* 19:30 Minikonsert med Ágy

* 20:00 Slutt

 

Sametinget støtter dette arrangementet med et tilskudd på kr 15 000,-.

 

***************************************************************************************

Sámiálbmotbeaivvi čalmmusteapmi 6.beaivve Guovvamánus.

Loabak gielda hálida dahkat buori sámiálbmotbeaivvi čalmmusteame 6. beaivve Guovvamánus 2019. Beaivet lea skuvllas ja mánáidgárddiin čalmmusteamet. Leavgageassin lea 10-áigge skuvllas.

dii.16.00 - 20.00 ráddjai. Dás vuovdit mállásiid (biđos/kvitklubb),liegga márfiid,káfe ja gáhkkuid.

Mánáidgárddit, skuvla ja korpsa vel guoimmuhit.

Dáppe lea maid gáktečájáhus ja árbevirolaš duojit, skuvlla oahppiin ja ovdaskuvllaoahppiin, ráhkaduvvun,čájáhus. Ja lávvu vel ceggejuvvo Lauvhállenii.

Ágy ,Ráissás,Davvi Tromssas,boahta maid min guossái. Son čállá lávlagiid eŋgelasgillii ja sámegillii, gosa seaguha osiid ábevirolaš luođis.

Prográmma.

-16.00 Mállásiid vuovdin.

-17.00 Buohkat lávlot Sámi soga lávlaga.

          -Mánáidgárddit lávlot sámegiel lávlagiid.

-1. – 4.Luohkkát lávlot sámegiel lávlagiid.

-Korpsa čuojaha.

-17.45 Boddu.Káfe,bruvssaja gáhkovuovdin.

-18.30 Sátnejođiheaddji sárdnu.

-18.45 Inger Tjikkom sárdnu.

-19.00 “Workshop”, Loabak skuvla ja Ágy(Agnete Båtnes).

             -5.luohkkás skuvllas lea smávvakoara mii lávlesta.

-19.30 Smávva konsearta Ágyn.

-20.00 Loahpaheapme.

 

Sametinget støtter dette arrangementet med et tilskudd på kr 15 000,-.