Sametinget inviterer elever på 1.-3. trinn på videregående skole som har samisk i fagkretsen til vår første samiske karrierekonferansen; Mii dárbbašit du! Mij dárbahip duv! Mijjieh datnem daarpesjibie!

Konferansen vil bestå av både fellesøkter med innlegg fra ulike institusjoner og standbesøk som du selv styrer. Det vil bli ulike webinarer på standene, og du vil ha mulighet til å stille spørsmål direkte til den du besøker.

Hvor: Digitalt

Når: 25.03 2021 kl. 09.00-15.00

For: Elever 1.-3 trinn på videregående skole som har samisk dom første- eller andrespråk.  

Påmelding: Ta kontakt med din videregående skole, og meld din interesse. Skolen din vil så melde deg på, og du vil motta påloggingsinformasjon.

For deg som ikke er tilknyttet en videregående skole men likevel vil delta, melder sin interesse her; mari@tautdanning.no

Mer informasjon finner du her.