I henhold til Sametingets retningslinjer om profilering og synliggjøring av samisk språk i språkforvaltningskommuner skal kommunale bygninger skiltes på samisk.
I den forbindelsen inviteres det til samisk navnekonkurransen på lik linje som det tidligere er gjennomført navnekonkurranse til offentlige bygg i kommunen, Lauvhallen (2011) og Lauvmakken (2012).

Det oppfordres til å komme med navneforslag for å finne passende samiske navn til fire offentlige bygg i kommunen:

  • Lauvhallen
  • Lauvmakken barnehage
  • Lavangsheimen
  • Ornessenteret

Send inn forslag innen 01. desember 2018 til post@lavangen.kommune.no eller til Lavangen Kommune/ Loabága suohkan, Nesveien 7, 9357 Tennevoll.
Juryen for navnevalget er samepolitisk utvalg,SPU.