Om avdelingen

Samisk språkbadbarnehage er en avdelingsbarnehage med plass til 18 barn i alderen 0 - 6 år.
Den samiske avdelingen språkpolitikk/språkplan:

Målet er å tilby barn en barnehagehverdag der samisk skal være det språket som skal brukes i alle sammenhenger.
Tilbudet er til både norsk språklige og samisk språklige. Språkbadsmetodikk betyr at barna skal "bades" i det språket som skal læres. Dette skjer ved at så mye som mulig av kommunikasjonen foregår på samisk, og at det spilles samisk musikk, høres samiske eventyr/fortellinger så vel muntlig som fra cd/dvd. Det visuelle er viktig i denne sammenheng.

Les mer barnehagefakta hos Utdanningsdirektoratet.
Les veiledningsheftet om språkvalg til ditt barn, “Sámás mánáin”.