Møtet starter kl 09.00 og kan sees her

Saksliste kan sees her