Seminarene er GRATIS og det er SPISSET mot hovedmålgruppe samfunnshus/ grendehus/ andre kulturarenaer, som tenker på bygging / ombygging/ oppgraderingsprosjekter i egne aktivitetshus!

TEMA
Søknadsskriving og prosjektarbeid

 • Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:
  • Hva gjør en søknad god eller dårlig?
  • Hva må være med?
  • Hva er en god prosjektbeskrivelse
  • Ulike krav / ulike ordninger
  • Budsjett og finansieringsplan

 

 • Hvordan planlegge og gjennomføre prosjekter på en god måte – dette er blant annet noe vi vil legge vekt på:
  • Fra idéfasen til gjennomføring
  • Hva krever de ulike fasene?
  • Tips til gode prosesser
  • Motivasjon og dokumentasjon

 

Vi oppfordrer alle som er på idéstadiet eller tenker på å starte oppgraderingsprosjekter hos seg, å ta prosjektene med og jobb konkret med de på seminaret.

STED/TID
Salangen kulturhus, Lysthuset, Sjøvegan.
Onsdag 31. januar 2018 kl. 18.00-21.00

PÅMELDING
Send en epost til anne.mette.satra@tromsfylke.no og si fra hvor mange fra deres lag som kommer, og hvilket seminarsted dere melder dere på til.
Det er lov å komme uanmeldt, men av hensyn til kaffe og kaffemat er det fint om vi vet sånn ca.
Frist: 28. januar

 

 

Anne Mette Sætra
Rådgiver kultur
KUL Kunst og kulturformidling
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 82 22
Mobil: +47 918 33 914
www.tromsfylke.no