Testen inneholder signalet «Viktig melding - søk informasjon». Det er tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Det er Sivilforsvaret som har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene i Norge. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av Norges befolkning.

Se oversikt over alle varslingsanleggene i DSBs kartløsning. Velg «Temalag», «Sivilforsvaret», og huk av for «Varslingsanlegg». Les mer om varslingssignalene på sikkerhverdag.no og hør signalene på sivilforsvaret.no.