Lag, foreninger og evt. andre som skal søke om spillemidler for 2022 må levere elektronisk søknad innen 01.10.21.
Lagene har tidligere i år meldt inn planlagte anlegg og disse er lagt inn i søknadsportalen. - Ta kontakt med kommunen v/ Anne Strømmesen tlf. 906 57 194 om du/dere ikke finner fram.


Her finner du  informasjon om ordningen og link til søknadsskjema