Skaperkraft er en gratis konferanse for ungdom og unge voksne. Gjennom inspirasjonsforedrag av unge lokale gründere og innlegg fra virkemiddelapparatet (kommunens næringsteam, Innovasjon Norge, Brønnøysundregisteret, Norinova etc) ønsker vi å tilby en verktøykasse for skaperkraft og bedriftsutvikling.

Konferansen produseres som en TV-sending og skjer i samtid i Narvik og Harstad og kan følges digitalt. Konferansen holder et høyt nivå og vi ønsker med dette å nå ut til alle kommunene i Hålogalandsregionen.

 

Det serveres gratis lunch på Folkets hus og hvis man ønsker å ta turen til Harstad på kvelden så gir deltakelse på konferansen gratis billett til intimkonsert med Kristian Kristensen.

 

Hålogalandsrådet inviterer unge gründerspirer til Skaperkraft

Facebook