Fra 1. november 2020 må du henvende deg til skatteetaten hvis du har spørsmål som gjelder skatt. 

Da overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. 

Mer informasjon på skatteetaten.no /tlf 800 80 000 mellom 09.00-15:30

Oppgavene som overføres til skatteetaten 1. november 2020 er blant annet:

  • behandling av restskatt
  • skattepenger til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Det gjelder kun innkreving av skatter og avgifter til staten. 
Kommunale krav innfordres fortsatt av kommunen, og du tar kontakt med Astafjord Innfordring (tidligere Astafjord Kemnerkontor), dersom du har behov for oppdeling av faktura og/eller andre avtaler som gjøres for kommunale regninger.