Årets tømming av private septiktanker/slamavskillere starter i uke 45 og vil foregå fortløpende.

Områder som skal tømmes:
         -        Fossbakken

         -        Spansdal

         -        Spansgård

         -        Sørsida

Tanker som skal tømmes i år og som er vanskelig å se i terrenget, merkes med stake - hvis mulig også med gnr./bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket, der hvor tanklokk må avdekkes.
Områdene Fossbakken - og der det kan komme mye snø -  tømmes først.

Vi anbefaler abonnenten å reparere/skifte ut dårlige tanklokk da disse kan utgjøre en fare for b.la. barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for eventuelle ulykker.

Der hvor det kan være fare for at veier/bruer ikke tåler tunge kjøretøy opp til 20 tonn, ber vi om at dette meldes til Perpetuum Miljø AS.

Klagefrist vedrørende septiktømming: 1 mnd. etter utført tømming, til Perpetuum Miljø AS, Ringveien 136, 9350 Sjøvegan.Tlf. 40 00 29 29.