Med åpenhet menes i hvilken grad kommunene gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.

341 av landets 356 kommuner har besvart årets undersøkelse. Best ut kommer Grimstad og Modalen, begge med 29,5 poeng av maks poengsum som er 34,5. Dårligst ut kommer Årdal, med -3,0 poeng av minimum -18 poeng, ettersom enkelte kategorier i undersøkelsen kan gi minuspoeng.

Slik ble resultatet i vårt område: 

Landsplassering Troms og Finnmark  Kommune
40 5 Lavangen
40 5 Dyrøy
48 8 Tromsø
48 8 Salangen
122 12 Gratangen
170 14 Målselv
206 18 Bardu
206 18 Senja
225 21 Sørreisa
346 35 Ibestad

 

Les hele rapporten her

Undersøkelsen består av 23 måleparametere og måler dette:

 • Respons på krav om innsyn i kommunedirektørens arbeidsavtale og godtgjørelsen til ordfører og varaordfører.
 • Søkefunksjoner på kommunens postliste.
 • Om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.
 • Har nettsiden kontaktinformasjon til politikerne?
 • Har kommunen sitt byggesaks-system på nett?
 • Gir kommunens nettsider informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven?
 • Er politikernes saksdokumenter tilgjengelige i fulltekst på nettsiden?
 • Er kommunens politikere og ansatte registrert i styrevervsregisteret?
 • Hvor lenge er kommunens postlister tilgjengelige på nett?
 • Har kommunen retningslinjer som sikrer rask publisering?
 • Hvor mange virkedager er det mellom journalføring og publisering av postliste?
 • Journalføres organinterne dokumenter i kommunens postliste?
 • Flere spørsmål om offentliggjøring av politiske dokumenter.
 • Journalføres SMS?
 • Er kommunale foretak inkludert i kommunens postliste?
 • Fører og publiserer kommunale foretak egen postliste på nett?