Frist for søknad om plass i de kommunale barnehagene i Lavangen kommune er 15. mars 2018

Vi ønsker at elektronisk søknadsskjema brukes - både for søknad om ny plass og eventuelt endring av eksisterende barnehageplass

- skjema for søknad om barnehageplass og eventuelt endring av eksisterende plass