Frist for søknad om plass i de kommunale barnehagene i Lavangen er 1. mars 2020

Vi ønsker at elektronisk søknadsskjema brukes - både for søknad om ny plass og eventuelt endring av eksisterende barnehageplass.

- skjema for søknad om barnehageplass og eventuelt endring av eksisterende plass