Frist for søknad om plass ved barnehage i Lavangen kommune er 18 mars 2021.

Elektronisk søknadsskjema har ikke egen av rubrikk for de som ønsker at samisk språktilbud for sine barn. Vi anbetaler at de det gjelder krysser av for at de ønsker plass ved Ástávouna mánáidgárdi og kan også i tillegg skrive at de ønsker samisk språktilbud for sitt/sine barn i et merknadsfelt.

Vi ønsker at elektronisk søknadsskjema brukes - både for søknad om ny plass og eventuelle endring av eksistrende barnehageplass

Søknadsskjema for elektronisk søknad finner du her

Foreldre/foresatte kan også søke om redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt - søknadsskjema finner du her