Husbanken har økt grensene, slik at flere kan få bostøtte. (Korona-tiltak fram til oktober) - så verdt å forsøke! 

Du må være folkeregistrert på adressen din og dokumentere husleien din (ta bilde av leiekontrakt/lånepapirer) 

Fristen er den 25. hver måned.  

SØKNADSSKJEMA

Får du innvilget, utbetales det måneden etterpå (etterskuddsvis)