Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage:

1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass

2. 20 timer gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehager (3-, 4- og 5-åringer), for familier med lav inntekt.

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetaling med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt.

Søknadsskjema for elektronisk søknad finner du her

Les mer om ordningen: