Astafjord Vekst AS ønsker å være en engasjert samfunnsaktør og bidra til at gode prosjekter kan realiseres i våre eierkommuner Salangen, Gratangen, Lavangen og Dyrøy. Vi ønsker derfor å legge til rette for muligheten til å inngå støtteavtaler med et utvalg av regionens mangfold av lag, klubber og foreninger innenfor hovedkategoriene idrett og kultur. Vi setter av en årlig pott som kan benyttes til sponsorvirksomhet og sponsormidlene tildeles etter søknad. Målet med sponsorvirksomheten er at vår visjon «Trivsel, utvikling og vekst» skal gjenspeiles i de prosjekter som mottar støtte og samtidig er det ønskelig at prosjektene fremmer sosial rettferdighet. ​
 
Kriterier og søknadsrutiner står her; http://avekst.wixsite.com/astafjord/sponsing
 
Søknadsfrist 1. september og 1. februar. 
 
mvh Astafjord Vekst