Søknadsfrist: 15. mars 2018

Frist for søknad om plass ved skolefritidsordningen ved Lavangen skole er 15. mars 2018

Vi ønsker at elektronisk søknadsskjema brukes.

Her finner du skjema for søknad om SFO-plass