Frist for søknad om plass ved skolefritidsordningen ved Lavangen skole er 1. mars 2020. 

Alle som skal ha plass må søke på nytt for skoleåret 2020/21, selv om de har plass inneværende skoleår.

Vi ønsker at elektronisk søknadsskjema brukes.

- skjema for søknad om SFO-plass