Frist for søknad om plass ved skolefritidsordning ved Lavangen skole er 15. mars 2021.

Alle som skal ha plass må søke på nytt for skoleåret 2021/22, selv om de har plass inneværende skoleår.

Vi ønsker at elektronisk søknadsskjema brukes.

-skjema for søknad om SFO-plass

Det er mulig for foreldre/foresatte å søke om redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt

-skjema for søknad om redusert foreldrebetaling