Salangen og Lavangen kommune har fått tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) for å gi barn og unge i kommunene et gratis aktivitetstilbud i forbindelse med ferie og fritid. 

Legg merke til at det er forhåndspåmelding til noen aktiviteter. Her trenger vi navn, fødselsdato og tlf.nr. til foresatte. Merk: All deltagelse foregår under ”eget ansvar”. Kommunene har ikke forsikring på deltagerne .

Programmet blir sendt hjem med alle barna på Lavangen skole før de tar skoleferie.

Program for Lavangen og Salangen sommeren 2019