Abonnenter tilknyttet Spansdalen vannverk anmodes om å begrense bruken av vann.

Som følge av problemer med tilgang på vann i anlegget vil det bli foretatt nattestengning.

Tidsrom: 1. og 2.  februar mellom kl 22.00 – 06.30

 

Teknisk etat