- Vi tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av coronaviruset. Vi lytter til de pålegg og råd som nasjonale og lokale helsemyndigheter gir, sier rennleder Marcus Nygård. Hensynet til deltagere, frivillige og alle involverte kommer i første rekke - ingen skal bli syke i forbindelse med vårt arrangement. Det eneste riktige for oss nå er å avlyse Spanstind Rundt 2020.

Refusjonsordning:
Det opprettes en refusjonsordning til Spanstind Rundts deltagere der startkontingenten vil bli refundert, eller at påmeldingen flyttes over til neste år om ønskelig. Spanstind Rundt vil informere sine deltagere om det praktiske rundt refusjonsordningen fortløpende, deltagere trenger derfor ikke ta kontakt for å få tilbakebetaling. 
 
 
Med vennlig hilsen
Spanstind Rundt
Marcus Nygård
Rennleder