Fra 15.juni 2022 er det åpnet for å søke om spillemidler for 2023. Nytt krav er bl.a. at det skal være med en behovsvurdering i søknadene.
Her kan du lese informasjon fra kultur- og likestillingsdepartementet:

Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2023.pdf


Bestemmelser om tilskudd til anlegg...

 

Søknadsfrist: 01. oktober 2022