Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Det kan søkes innenfor anleggskategoriene: 

- anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg - nye + rehabilitering)
- nærmiljøanlegg
- løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt DNT) 

Søkere om tilskudd kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS), velforeninger, aksjeselskap/allmenaksjeselspap, stiftelser eller andre sammenslutninger. 
Alle søknader skal fremmes elektronisk. Søkere må ta kontakt med kommunen for ytterligere opplysninger. 

Søknadsskjema finnes på www.anleggsregisteret.no

Søknadsfrist til kommunen 01.10.2018

Informasjonsmøte om spillemiddelordningen på Fjellkysten Gjestehus  tirsdag 21. august 2018 kl. 18.00-21.30.
Enkel servering.
Påmelding til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 2 dager før møtet. Nærmere opplysninger på telefon: 77 78 82 27 (arbeid) eller mobil 995 77 390. Oppgi "møtenummer 2" ved påmelding.
 
Vi ønsker alle sammen vel møtt!

 

Troms fylkeskommune