Spillemidler 2018 - søknadsfrist 15. oktober 2017

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Anlegg for friluftsliv

Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.
Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.

Søknad skal sendes elektronisk på nettsiden idrettsanlegg.no

Første gangs søkere:
Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.

Søknad om forhåndsgodkjenning sendes av byggherren i tre eksemplarer til Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll.

Fornying av søknad:
Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.  Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.
 

Vedrørende tilskudd til  kulturbygg: 

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 15. januar 2018.