Troms fylkeskommune og Rom for Kultur inviterer til  Regionale møter om spillemidler til KULTURBYGG:
For Sør-Troms er det to alternative møtesteder:

27. oktober 2016 (torsdag)
17.30 – 19.30
Lenvik Bibliotek, Finnsnes

31. oktober 2016 (mandag)
17.30 – 19.30
Tjeldsundbrua, Skånland


17.30 Velkommen
Spillemidler til regionale og lokale kulturbygg (= for eksempel samfunnshus, grendehus, ungdomshus, kulturhus, osv)
Om tilskuddsordninga, arbeidet med nye retningslinjer og status for ordninga

18.15 Andre tilskuddsordninger
Kort orientering / påminnelse om fylkeskommunale og andre relevante ordninger for kulturbygg.
Diskusjonsdel, utfordringer.
Ta med spørsmål om egne prosjekter, eller alt du måtte lure på om denne tilskuddsordningen.

18.30 Nytt fra Rom for Kultur

19.15 Innspill om kompetanseseminar 2017 – hva skal det være?

19.30 Vel hjem!

DET ER GRATIS Å DELTA! Men vi trenger å vite antall for bestilling av kaffe og kaffemat - send
påmelding til anne.mette.satra@tromsfylke.noinnen 1 uke før møtedato – husk skriv HVOR du vil delta.
Rom for Kultur kan dekke reiseutgifter til/fra nærmeste seminarsted.  Ta kontakt med anne.mette.satra@tromsfylke.no
om du har spørsmål.

MER INFO PÅ http://romforkultur.tromsfylke.no/

*****************************************************

Vi kan evt. samordne skyss fra Lavangen -  ta gjerne kontakt med kommunen når du har sendt din påmelding: Anne Strømmesen tlf. 906 57194