"Lavangen kommune skal planlegge for fremtiden.Vi skal lage en ny kommuneplan, som skal stake ut kursen for Lavangen kommune. Vi skal se på utfordringer og muligheter, og hva som vil være en god utvikling for kommunen vår fremover."  

Vi ønsket tilbakemelding fra våre innbyggere og andre med tilknytning til Lavangen kommune på hvordan vi kan forme kommunen til det beste for våre innbyggere.

Vi er veldig glad for at vi fikk så mange gode svar -tusen takk!

Svarfristen var 31.05, her kan du lese de innkomne svarene