Manntallet er nå lagt ut til gjennomsyn.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni. Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.
Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen. Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.


Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende sted: Servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll. 

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Lavangen, Nesveien 7, 9357 TENNEVOLL
Jienastuslohku lea biddjon geahčadeapmái čuovvovaš báikkiide: Bálvaluskántuvrii Váidda mii guoská jienastuslohkui sáddejuvvo: Loabága válgastivra, Nesveien 7, 9357 TENNEVOLL